O NAS

 

Anna Wilczak – urbanistka / właścicielka firmy

Projektantka urbanistka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Ukończyła również studia podyplomowe  na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Planowaniem przestrzennym zajmuje się nieprzerwanie od 2000 roku, zdobywając doświadczenie zarówno w pracowniach sektora administracji samorządowej, jak i sektora prywatnego, będąc również stałym konsultantem w dziedzinie planowania przestrzennego w kilku pracowniach urbanistycznych. Od 2005 roku posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskała rekomendacje Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów do udziału w pracach gminnych i powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych. Od 2006 roku bierze czynny udział w pracach Gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, gdzie obecnie pełni funkcje Przewodniczącej oraz Z-cy Przewodniczącego. Jest członkinią Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz posiada tytuł Rzeczoznawcy TUP.

Aktywność zawodową potwierdziła  ponadto w działalności publicystycznej oraz udziale w organizacji II Kongresu Urbanistyki Polskiej we Wrocławiu. Dzięki długoletniej pracy zawodowej wypracowała swój szeroki i bogaty warsztat urbanistyczny, który pozwala jej na dojrzałe projektowanie zarówno na obszarach miejskich, jak również na obszarach wiejskich o zróżnicowanym charakterze i problematyce.