OFERTA

Oferujemy sporządzanie następujących opracowań:

  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Analizy przestrzenne
  • Koncepcje urbanistyczne
  • Opinie urbanistyczne

Zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego

Zapraszamy inwestorów indywidualnych w zakresie analiz przestrzennych nieruchomości