WSPÓŁPRACA

Stała współpraca z firmą IPF PROJEKT w ramach Konsorcjum Firm IPF  PROJEKT Michał Wiącek i aPlano Anna Wilczak

Na bazie kilkunastoletniej współpracy dwóch niezależnie rozwijających się projektantów urbanistów, powstało Konsorcjum Firm IPF PROJEKT i aPlano. Jako Konsorcjum mamy możliwość zaproponowania oferty opartej na solidnych podstawach, tworzonych podczas lat samodzielnej i wspólnej pracy przy projektach o różnorodnej i złożonej problematyce projektowej.

Współpracujemy ze specjalistami w zakresie: infrastruktury technicznej, architektury, ochrony środowiska, komunikacji, prognoz finansowych, geodezji i kartografii.

Pozostali partnerzy:

AGLOPLAN Magdalena Obertaniec-Miecierz – www.agloplan.pl

AWX2 Architekci – www.awx2.pl

Daniel Leśniański Projektowanie – www.lesnianski.pl

„Wodnik” Pracownia Projektowo-Realizacyjna Instalacji i Sieci Sanitarnych Józef Czeremuszkin