PROJEKTY

Ostatnie ważniejsze opracowania oraz aktualnie sporządzane projekty:

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wężówka, gmina Wężówka, woj. warmińsko-mazurskie, 2015 r.
  • Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, woj. dolnośląskie, 2016 r.
  • Analiza funkcjonalna osiedli Wrocławia – członek zespołu badawczego, woj. dolnośląskie, 2016 r.
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska, woj. śląskie, 2017 r.
  • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Nieżywięć, gmina Człuchów, woj. pomorskie, w trakcie opracowywania