PROJEKTY

Ostatnie ważniejsze opracowania oraz aktualnie sporządzane projekty:

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wężówka, gmina Wężówka, woj. warmińsko-mazurskie, 2015 r.
 • Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, woj. dolnośląskie, 2016 r.
 • Analiza funkcjonalna osiedli Wrocławia – członek zespołu badawczego, woj. dolnośląskie, 2016 r.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska, woj. śląskie, 2017 r.
 • Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska, woj.  śląskie, 2018 r.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Nieżywięć, gmina Człuchów, woj. pomorskie, 2019 r.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po północnej stronie ulicy Kopalnianej w obrębie Kamienica Polska, woj. śląskie, 2019r.
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Sękowa, woj. małopolskie, 2020r.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części obrębu Kamienica Polska przy ulicy Marii Konopnickiej, woj. śląskie, 2020r.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kolonia Klepaczka oraz w części obrębu Zawada, woj. śląskie, 2021r.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wanaty oraz Zawada, woj. śląskie, 2022r.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wschodniej części obrębu Wanaty w rejonie ulicy Osińskiej, woj. śląskie, 2022r.